10:00-19:00

Երկուշաբթի-Ուրբաթ

+374 11 55 45 79

 

Բիզնեսի ռելոկացիա Հայաստանում, Միգրացիա

Բիզնեսի ռելոկացիա Հայաստանում

 • Իրավաբանական անձանց, այդ թվում ՝ անհատ անձանց /ԱՁ/ գրանցումը, վերակազմակերպումը Հայաստանում:
 • Բիզնեսի ռելոկացիայի հետ կապված միգրացիոն հարցերի աջակցություն, այդ թվում`
 • Միգրացիոն հարցեր,
 • բանկային և ֆինանսական գործառնությունների իրավաբանական ուղեկցում
 • մտավոր սեփականության պաշտպանություն,
 • անհրաժեշտ լիցենզիաների և թույլտվությունների ձեռքբերում,
 • Բիզնեսի բաժանորդային ուղեկցում,
 • Ապրանքային նշանների գրանցման ուղեկցում, լոգոներ, մտավոր սեփականության իրավունքների պաշտպանություն,
 • Իրավաբանական ծառայություններ բիզնեսի և գործարարության իրավունքի ոլորտներում

Միգրացիա

Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությունը օտարերկրացիներին՝ ովքեր ցանկանում են մշտապես կամ ժամանակավորապես տեղափոխվելու հանրապետություն, ընձեռնում է մի շարք հնարավորություններ՝ կացության թույլտվություն կամ քաղաքացիություն ձեռք բերելու միջոցով՝ պայմանով, որ առկա են օրենսդրությամբ սահմանված հիմքերը:
«Ունիվերսալ բիզնես սոլուշնս» փաստաբանական գրասենյակը տվյալ ոլորտում մատուցում է հետևյալ ծառայությունները՝

 • Իրավաբանական խորհրդատվություն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիության և կացության կարգավիճակներին վերաբերող օրենսդրության վերաբերյալ,ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ստանալու գործընթացում
 • ժամանակավոր, մշտական կամ հատուկ կացության կարգավիճակների ձեռքբերման կամ երկարացման գործընթացներում խորհրդատվություն, աջակցություն և ներկայացուցչություն,
 • իրավաբանական խորհրդատվություն, աջակցություն և ներկայացուցչություն աշխատանքի թույլտվությունների ձեռքբերման գործընթացներում,
 • հաճախորդների ներկայացում պետական մարմինների հետ հարաբերություններում՝ ՀՀ տարածքում ժամանակավոր կամ մշտական գրանցման, երկրում փաստացի գրանցման կամ զինվորական գրանցման ժամանակ (կիրառելիության դեպքում),
 • հաճախորդների ներկայացուցչություն վարչական մարմիններում և դատարաններում` վարչական մարմինների որոշումը վիճարկելու դեպքերում (միգրացիայի հետ կապված դատական գործեր)։
2021