10:00-19:00

Երկուշաբթի-Ուրբաթ

+374 11 55 45 79

Հղումներ

ՀՀ նախագահ www.president.am
ՀՀ Ազգային ժողով www.parliament.am
ՀՀ կառավարություն www.gov.am
ՀՀ Արդարադատության նախարարություն www.moj.am
ՀՀ Ֆինանսների նախարարություն www.minfin.am
ՀՀ Արտաքին գործերի նախարարություն www.armeniaforeignministry.com
ՀՀ Պետական եկամուտների կոմիտե www.petekamutner.am
ՀՀ Անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտե www.cadastre.am
ՀՀ Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողով www.competition.am
ՀՀ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով www.psrc.am
Կենտրոնական Բանկ www.cba.am
Առլիս www.arlis.am
Մարդու իրավունքների պաշտպան www.ombuds.am
ՀՀ դատարաններ www.court.am
Փաստաբանների պալատ www.pastaban.am
Սահմանադրական դատարան www.concourt.am
2021