10:00-19:00

Երկուշաբթի-Ուրբաթ

+374 11 55 45 79

 

Գործարքների իրավական փորձաքննություն

Պայմանագրի կնքումը, որպես կանոն, նպատակ ունի հասնել ցանկալի արդյունքի՝ շահույթի ստացում, ապրանքի, ծառայության ձեռքբերում:

Էֆեկտիվ և անկոնֆլիկտ գործարքի պարտադիր պայման է՝ հմտորեն կանխատեսել պայմանագրային պարտականությունների կատարման ընթացքում առաջացող դժվարությունները, ինչը հնարավորություն կտա հաջողությամբ պարզել և հեռացնել վիճելի խնդիրները, ընդհանուր առմամբ ցույց տալ պայմանադիր կողմերի փոխհարաբերությունների ընթացքը:
Գործարքի իրավական փորձաքննությունը ներառում է.

  • Հաճախորդի գործարքի իրավաբանական վերլուծություն,
  • Պայմանագրի առարկայի ձևակերպան ստուգում,
  • Կողմերի փոխադարձ պարտականությունների հստակ կանոնակարգման առկայություն,
  • Հայտնաբերված հնարավոր ռիսկեր և դրանց նվազեցման հետ կապված հանձնարարականների պատրաստում,
  • Պայմանագրի պայմանների մշակում՝ հաշվի առնելով Հաճախորդի շահերի առավելագույն պահպանումը,
  • Միջոցների մշակում պարտականությունների կատարման ապահովման վերաբերյալ՝ ելնելով Պայմանագրի առարկայի առանձնահատկություններից և նրա պայմաններից,
  • ՀՀ գործող օրենսդրության համաձայն կատարված կամ կատարվելիք գործարքի՝ հնարավոր դատական պաշտպանության ստուգում:
2021