10:00-19:00

Երկուշաբթի-Ուրբաթ

+374 11 55 45 79

 

Դատարան

Դատական վեճերի լուծումը դա հատուկ գիտելիքներ և հմտություններ պահանջող գործընթաց է, որի հաջող ավարտը կախված է նրանից, թե որքան ճիշտ է մշակված ռազմավարությունը և «մարտական գործողությունների» մարտավարությունը և որքանով է մասնագիտացված Ձեր ներկայացուցիչը:

Դատարանում Ձեր շահերի պաշտպանության ծառայությունն իր մեջ ներառում է.

 • Հաճախորդի կողմից ներկայացրած տեղեկությանը և փաստաթղթերին, ինչպես նաև դատարանում գործի նյութերի հետ ծանոթանալը,
 • վեճի արդյունքում առաջացած խնդիրների հնարավոր լուծումները, դատական ակտի և Հաճախորդի կողմից ընդունվող այլ որոշումների կատարման իրատեսական լինելը:
 • Հայցադիմումի պատրաստումը և ներկայացումը, հայցադիմումի, դատավարական այլ փաստաթղթերի պատասխանները (կախված Հաճախորդի խնդիրներից),
 • Դատական նիստերին մասնակցությունը մինչև հայցի քննությունն ըստ էության յուրաքանչյուր ատյանում,
 • Դատարանի որոշման բողոքարկումը,
 • Կատարման գործողությունների իրականացումը:

Մենք պատրաստ ենք կարգավորել Հաճախորդների առևտրային (տնտեսական) վեճերը, որոնք ի հայտ են գալիս.

 • Սեփականության իրավունքն ընդունելուց,
 • Պայմանագրեր կնքելուց և կատարելուց,
 • Ուրիշի անօրինական տիրապետումից ունեցվածքը պահանջելուց,
 • Պարտքը գանձելուց,
 • Կապալային պարտականությունները կատարելուց,
 • Քաղաքացիա-իրավական պայմանգրերից բխող պարտականությունները կատարելուց,
 • Հարկային վեճերից (հարկային մարմինների որոշումների բողոքարկում),
 • Կորպորատիվ վեճերից (ընդհանուր ժողովի որոշումը, գործադիր մարմինների որոշումները և այլն անվավեր ճանաչելը),
 • Սնանկությունից,
 • Լիազորագրերի գործողության ժամկետի դադարեցումից, թույլտվությունից,
 • Վարչական պատասխանատվության ենթարկելուց,
 • Տնտեսական, հարկային, կորպորատիվ իրավունքի այլ հարցերից:

Մենք ծառայություններ ենք մատուցում նաև իրավաբանական փորձաքննության վերաբերյալ Հաճախորդի պարտված գործերով այն նպատակով, որ.

Սահմանենք այլ հիմքեր և/կամ հայցային պահանջներ այլ դատական գործընթացում նպատակին հասնելու համար:
Լուծենք խնդիրը Հաճախորդի համար ընդունելի պայմաններով (դատարանի որոշման կատարման հետաձգում, տարաժամկետում):

Մեր ընկերությունը դատական գործերի ուղեկցման ծառայություններ է մատուցում հետևյալ ոլորտներում՝

Քաղաքացիական գործեր

Քրեական գործեր

Վարչական գործեր

Սնանկության

2021