10:00-19:00

Երկուշաբթի-Ուրբաթ

+374 11 55 45 79

 

Քրեական իրավունք

«Ունիվերսալ բիզնես սոլուշնս» իրավաբանական ընկերությունը քրեական իրավունքի ոլորտում մատուցում է հետևյալ ծառայությունները՝

  • իրավաբանական խորհրդատվության տրամադրում,
  • փաստաթղթերի ուսումնասիրություն,
  • վստահորդի շահերի (պաշտպանություն) ներկայացում նյութերի նախապատրաստման, նախաքննության և դատաքննության փուլերում,
  • վկայի, տուժողի ներկայացուցչության ապահովում հետաքննություն և նախաքննություն իրականացնող մարմիններում և ՀՀ դատարաններում,
  • ինչպես նաև մինչդատական վարույթի ընթացքում և դատարանում կայացված որոշումների և դատական ակտերի բողոքարկում:
2021