10:00-19:00

Երկուշաբթի-Ուրբաթ

+374 11 55 45 79

 

Պարտքերի հավաքագրում

«Ունիվերսալ Բիզնես Սոլուշնս» ՍՊ Ընկերությունը կատարում է ժամկետանց պարտքերի հավաքագրման ծառայություններ մինչդատական և դատական, ինչպես նաև կատարողական վարույթի փուլերում: Ընկերությունը իրականացնում է պարտքերի հավաքագրման ծառայություններ ինչպես ֆիզիկական, այնպես էլ իրավաբանական անձանցից տարբեր պարտավորությունների հետ կապված՝ փոխառության, առուվաճառքի, մատակարարման, վարկային (բանկեր, վարկային կազմակերպություններ) և այլ պայմանագրերով:

  • վարկավորման ոլորտում՝ բանկեր, վարկային կազմակերպություններ
  • ֆինանսական ոլորտում՝ ներդրումային, ապահովագրական, լիզինգային, ֆակտորինգային կազմակերպություններ
  • հեռահաղորդակցության ոլորտում՝ բջջային օպերատորներ, ֆիքսված հեռախոսակապի մատակարարներ
  • բնակարանային և կոմունալ ոլորտում՝ ֆիզիկական անձերի համար՝ համատիրություններ, պետական և ոչ պետական  կազմակերպություններ:

«Ունիվերսալ Բիզնես Սոլուշնս» ՍՊ Ընկերությունը աշխատում է պարտավորության չկատարման փաստի հիման վրա: Մեր հետ համագործակցությունը ենթադրում է նաև այլ ֆինանսական, խորհրդատվական ծառայություններ, որոնց արդյունավետ իրականացնելու համար մեր ընկերությունն ունի բոլոր անհրաժեշտ և բավարար միջոցները և ռեսուրսները, մեր աշխատակիցները հանդիսանում են իրավագիտության բնագավառի մասնագետներ:

Ընկերությունն օգտագործում է իր կողմից հատուկ մշակված մեթոդները ծառայություններ մատուցելիս: Մեր ընկերության սկզբունքը պարտքերի հավաքագրման ծառայություններ մատուցելիս հաճախորդի վնասների ռիսկերը նվազագույնին հասցնելն է:

Յուրաքանչյուր հաճախորդի տրամադրվում են անհատական ծառայություններ:

Մեր ծառայություններից օգտվելու առավելություններն են.

 

  • Դատական կարգով պարտքերի հավաքագրման դեպքում՝ համաձայն ՀՀ օրենսդրության փաստաբանական ծառայության վճարումը հանդիսանում է պարտվող կողմի պարտականությունը:
  • Մեր կողմից կապահովվի ոչ միայն պարտքի, այլ նաև տույժերի գումարի ստացումը:
  • Մեր ծառայություններին դիմելիս դուք կստանաք Ձեր գումարը հնարավորինս սեղմ ժամկետում:
2021