10:00-19:00

Երկուշաբթի-Ուրբաթ

+374 11 55 45 79

 

Հիմնական կորպորատիվ փաստաթղթերի իրավական աուդիտ

Հիմնական կորպորատիվ փաստաթղթերի իրավական աուդիտ

Ընդհանուր ժողովների և կառավարման մարմինների որոշումների պատրաստումը, կադրային հաշվառումը և լոկալ ակտերի ընդունումը վերաբերում է տնտեսվարող սուբյեկտի ներքին գործունեության բնագավառին և սովորաբար իրականացվում է սեփական անձնակազմի ուժերով:
Բացի դրանից, վերը նշված փաստաթղթերի աուդիտը կամ արտաքին խորհրդատուների պրոֆեսիոնալ ծառայությունների ներգրավվումը, որոնք մասնագիտացված են կորպորատիվ իրավունքի հարցերում, անհրաժեշտ է ոչ միայն իրավաբանորեն լեգիտիմ փաստաթղթերի ստեղծման, այլ նաև կառավարչական որոշումների ընդունման ընթացքում կորպորատիվ գործընթացի բոլոր մասնակիցների իրավունքների պահպանման նպատակով:
Նշված ուղղության շրջանակներում մենք հոլդինգային կառույցների համար էլեկտրոնային ֆորմատով կպատրաստենք հիմնադիր փաստաթղթերի ռեեստր, կմատուցենք փաստաթղթերի բազան, արդիական վիճակում պահպանման ծառայություններ բաժանորդային ուղեկցության պայմաններում:

 

2021