10:00-19:00

Երկուշաբթի-Ուրբաթ

+374 11 55 45 79

 

Ծառայություններ

Իրավաբանական խորհրդատվություն

Իրավաբանական խորհրդատվություն

Հարկային խորհրդատվություն

Հարկային խորհրդատվություն

Քաղաքացիական իրավունք

Քաղաքացիական իրավունք

Քրեական իրավունք

Քրեական իրավունք

Վարչական իրավունք, հարկային իրավունք

Վարչական իրավունք, հարկային իրավունք

Դատարան

Դատարան

Կառուցապատում

Կառուցապատում

Հաշտարարական ծառայություններ

Հաշտարարական ծառայություններ

Բիզնեսի բաժանորդային ուղեկցում

Բիզնեսի բաժանորդային ուղեկցում

Բիզնեսի ռելոկացիա Հայաստանում
Միգրացիա

Բիզնեսի ռելոկացիա Հայաստանում, Միգրացիա

Ապօրինի գույքի բռնագանձում

Ապօրինի գույքի բռնագանձում

Ընկերությունների գրանցում, վերակազմակերպում

Ընկերությունների գրանցում, վերակազմակերպում

Հարկային վեճեր

Հարկային վեճեր

Սնանկություն

Սնանկություն

Հիմնական կորպորատիվ փաստաթղթերի իրավական աուդիտ

Հիմնական կորպորատիվ փաստաթղթերի իրավական աուդիտ

Թարգմանչական ծառայություններ

Թարգմանչական ծառայություններ

2021