10:00-19:00

Երկուշաբթի-Ուրբաթ

+374 11 55 45 79

 

Ծառայություններ

Իրավաբանական խորհրդատվություն

Իրավաբանական խորհրդատվություն

Խորհրդատվություն

Խորհրդատվություն

Պարտքերի հավաքագրում

Պարտքերի հավաքագրում

Գնումներ

Գնումներ

Թարգմանչական ծառայություններ

Թարգմանչական ծառայություններ

Հաշտարարական ծառայություններ

Հաշտարարական ծառայություններ

Բիզնեսի բաժանորդային ուղեկցում

Բիզնեսի բաժանորդային ուղեկցում

Գործարքների իրավական փորձաքննություն

Գործարքների իրավական փորձաքննություն

Դատարան

Դատարան

Ընկերության լոկալ ակտերի մշակում

Ընկերության լոկալ ակտերի մշակում

Ընկերությունների գրանցում, վերակազմակերպում

Ընկերությունների գրանցում, վերակազմակերպում

Հարկային վեճեր

Հարկային վեճեր

Հիմնական կորպորատիվ փաստաթղթերի իրավական աուդիտ

Հիմնական կորպորատիվ փաստաթղթերի իրավական աուդիտ

2021