10:00-19:00

Երկուշաբթի-Ուրբաթ

+374 11 55 45 79

 

Բիզնեսի մեկ պատուհան

2013թ. հոկտեմբերի 10-ի N 1110-Ն որոշման համաձայն 24.10.2019 թվականին «Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկի և «Ունիվերսալ բիզնես սոլուշնս» ՍՊԸ-ի միջև կնքվել է Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության աշխատակազմի պետական ռեգիստրի գործակալության տեղեկատվական համակարգին միանալու մասին պայմանագիր, համաձայն որի «Ունիվերսալ բիզնես սոլուշնս» ՍՊ ընկերությունը իրավասություն է ստանում կատարելու Պետական ռեգիստրի որոշ գործառույթներ։

2020 թվականի փետրվարի 12-ին «Բիզնեսի մեկ պատուհան» հարթակում «Ունիվերսալ բիզնես սոլուշնս» ՍՊԸ-ի հետ ստորագրվել է համագործակցության հերթական պայմանագիրը իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության տեղեկատվական համակարգին միանալու մասին։
Բիզնեսի մեկ պատուհան հարթակի առաքելությունն է՝ նպաստել Հայաստանում գործող բիզնեսների զարգացմանն ու հայաստանյան և օտարերկրյա ներդրումների խրախուսմանը՝ մատուցելով արագ, մատչելի և որակյալ ծառայություններ մեկ վայրում՝ առանց ժամանակի կորստի և ավելորդ քաշքշուկների։ Եթե Դուք ցանկանում եք գրանցել կազմակերպություն կամ հաշվառել անհատ ձեռնարկատեր, կատարել դրա հետ կապված փոփոխություններ, ապա տեղեկացնում ենք Ձեզ, որ այսուհետ Պետռեգիստրի սպասարկման գրասենյակի նմանատիպ գործառույթներից կարող եք օգտվել նաև Բիզնեսի մեկ պատուհան հարթակում՝ ք․Երևան, Վ․Վաղարշյան 12 հասցեում, ԱԿՑԵՌՆ-ի շենք, 1-ին հարկ։ Մանրամասն տեղեկությունների համար կարող եք զանգահարել հետևյալ հեռախոսահամարներով՝ (094) 607211, (095) 607211, (091) 607211։
Պետռեգիստրի սպասարկման գործառույթների հարթակը իրականացվում է «Ունիվերսալ բիզնես սոլուշնս» ՍՊ ընկերության միջոցով։

Դիմելով Բիզնեսի մեկ պատուհան՝ Դուք կխուսափեք հերթերից և կվայելեք հարթակի աշխատակիցների պրոֆեսիոնալ և բարեհամբյուր սպասարկումը։
Իրականացվող բոլոր գրանցումների և հաշվառումների համար Բիզնեսի մեկ պատուհան հարթակում վճարելու եք միայն օրենքով սահմանված պետական տուրքը՝ առանց լրացուցիչ վճարների։
Պետռեգիստրի գործառույթների իրականացման ընթացքում տրամադրվում է նաև ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ՝ գրանցման, հաշվառման վերաբերյալ։

Բացի վերը նշված գործառույթներից, ԲԻԶՆԵՍԻ ՄԵԿ ՊԱՏՈՒՀԱՆ հարթակը, համագործակցելով պետական կառույցների և մասնավոր հատվածի բազմաթիվ ընկերությունների հետ, մեկ վայրում մատուցում է բիզնեսին անհրաժեշտ ներքոհիշյալ ծառայությունները.

 • Անհատ ձեռնարկատիրոջ հաշվառում
 • Անհատ ձեռնարկատիրոջ տվյալների փոփոխության հաշվառում
 • Անհատ ձեռնարկատիրոջ հաշվառումից հանում
 • Անհատ ձեռնարկատիրոջ վերահաշվառում
 • Իրավաբանական անձի հիմնադրում
 • Օտարերկրյա իրավաբանական անձի ռեդոմիցիլացիա
 • Իրավաբանական անձի մասնաճյուղի հաշվառում
 • Իրավաբանական անձի ներկայացուցչության հաշվառում
 • Իրավաբանական անձի հիմնարկի հաշվառում
 • Գործադիր մարմնի ղեկավարի փոփոխություն
 • Գործադիր մարմնի ղեկավարի անձնական տվյալների փոփոխություն
 • Մասնակիցների և (կամ) բաժնեմասերի փոփոխություն
 • Կանոնադրական կապիտալի փոփոխություն
 • Ֆիրմային անվանման փոփոխություն
 • Իրավաբանական հասցեի փոփոխություն
 • Մասնակիցների անձնական տվյալների փոփոխություն
 • Կանոնադրության այլ տվյալների փոփոխություն
 • Կազմակերպությունների միաձուլում
 • Կազմակերպությունների միացում
 • Կազմակերպությունների բաժանում
 • Կազմակերպությունների առանձնացում
 • Կազմակերպությունների վերակազմավորում
 • Կազմակերպության լուծարում
 • Պետական գրանցումը հավաստող միասնական ձևի քաղվածքի տրամադրում
 • Պետական հաշվառումը հավաստող միասնական ձևի քաղվածքի տրամադրում
 • Հարկային մարմնի ստուգումների վարույթում վստահորդի շահերի ներկայացում
 • Հարկային և մաքսային մարմինների գործողությունների (անգործության) վերադասության կարգով բողոքարկում
 • Տեսչական մարմինների ստուգումների վարույթում վստահորդի շահերի ներկայացում
 • Տեսչական մարմինների գործողությունների (անգործության) վերադասության կարգով բողոքարկում
 • Այլ վարչական գործերով իրականացվող վարույթում վստահորդի շահերի ներկայացում
 • Այլ վարչական գործերով վերադասության կարգով բողոքարկում
 • Քաղաքացիական իրավահարաբերություններում վստահորդի շահերի ներկայացում
 • Աշխատանքային իրավահարաբերություններում վստահորդի շահերի ներկայացում
 • Իրավաբանական այլ հարցերով խորհրդատվություն
 • Դեբիտորական պարտքերի հավաքագրում
 • Հաշտարարական ծառայություններ
 • Տնտեսական հանցագործությունների մասով մինչդատական վարույթում վստահորդի շահերի ներկայացում
 • Այլ հանցագործությունների մասով մինչդատական վարույթում վստահորդի շահերի ներկայացում
 • Քրեական գործերով դատական վարույթում վստահորդի շահերի ներկայացում
 • Վարչական գործերով դատական վարույթում վստահորդի շահերի ներկայացում
 • Քաղաքացիական գործերով դատական վարույթում վստահորդի շահերի ներկայացում
 • Աշխատանքային վեճերով դատական վարույթում վստահորդի շահերի ներկայացում
 • Մտավոր սեփականության իրավունքի վեճերով դատական վարույթում վստահորդի շահերի ներկայացում
 • Սնանկության գործերով դատական վարույթում վստահորդի շահերի ներկայացում
 • Վճարման կարգադրությունների վարույթում վստահորդի շահերի ներկայացում
2021