10:00-19:00

Երկուշաբթի-Ուրբաթ

+374 11 55 45 79

 

Թարգմանչական ծառայություններ

«Ունիվերսալ Բիզնես Սոլուշնս» թարգմանչական գրասենյակը անհատ և կորպորոտիվ հաճախորդներին առաջարկում է թարգմանչական ծառայությունների լայն շրջանակ:

Մասնավորապես.

 • գրավոր և բանավոր թարգմանությունների ապահովում
 • իրավաբանական բնույթի փաստաթղթերի թարգմանություններ
 • օրենսդրական ակտերի թարգմանություններ
 • վեբ կայքերի թարգմանություններ

Թարգմանությունների գրասենյակում մատուցվող ծառայությունները ուղեկցվում են նաև հետևյալ ծառայությունների հետ

 • թարգմանված փաստաթղթերի նոտարական վավերացում
 • թարգմանված փաստաթղթերի վավերացում ապոստիլով
 • թարգմանված փաստաթղթերի իրավազորության վերականգնում

«Ունիվերսալ Բիզնես Սոլուշնս» թարգմանչական գրասենյակի առանձնահատկությունը կայանում է նաև նրանում, որ մեր կողմից իրականացվում է ցանկացած բնույթի իրավաբանական փաստաթղթերի և տեքստերի` բնագրին մոտ մասնագիտական խորացված թարգմանություն:

«Ունիվերսալ Բիզնես Սոլուշնս» թարգմանչական գրասենյակը

 • կատարում է ստանձնած բոլոր պարտավորությունները
 • պահպանում է կատարման ժամկետները
 • խմբագրում և կրկնակի ստուգում է բոլոր թարգմանչական գործերը
 • պահպանում է գնի շուրջ ձեռք բերված պայմանավորվածությունը
 • պատվերի իրականացումը սկսում է անկախ կանխավճարի տրամադրումից
 • անվճար իրականացնում է թարգմանությունների առաքումը
 • երաշխավորում է գործարքների և փաստաթղթերում տեղ գտած տեղեկատվության կոնֆիդենցիալությունը
2021