10:00-19:00

Երկուշաբթի-Ուրբաթ

+374 11 55 45 79

 

Գնումներ

«Ունիվերսալ Բիզնես Սոլուշնս» ՍՊ Ընկերությունը գնումների բնագավառում առաջարկում է հետևյալ ծառայությունները`

–    հանրային հատվածի կազմակերպություններում`

 • գնումների համակարգողի գործառույթի իրականացում,
 • պատասխանատու ստորաբաժանման գործառույթի իրականացում,
 • գնահատող հանձնաժողովի գործառույթի իրականացում,
 • գնումների գործընթացի ներքին աուդիտ,
 • գնումների գործընթացի կանոնակարգում` բիզնես գործընթացների սահմանում,

–     մասնավոր հատվածի կազմակերպություններին խորհրդատվության տրամադրում`

 • գնումների գործի կազմակերպում,
 • պետական գնումներին (մրցույթներին) մասնակցության կազմակերպում,
 • գնումների բողոքարկում` շահերի պաշտպանություն,
 • գնման պայմանագերի կնքման և դրանց կատարման իրավական սպասարկում,
 • գնումների գործընթացի ներքին աուդիտ,
 • գնումների գործընթացի կանոնակարգում` բիզնես գործընթացների սահմանում,

–    միջնորդական ծառայությունների մատուցում:

2021